Ella på HerCare om sköldkörtelproblematik

Ella Hallberg är allmänläkaren med stort funktionsmedicinska intresse. Hon jobbar som medicinskt ansvarig på Her Care, en mottagning för kvinnor med hälsa som helhetssyn. Här kan du få hjälp med allt från klimakteriebesvär till samtalsstöd.

Jag var nyfiken på att fråga Ella hur hon behandlar sköldkörtelbesvär, vad man kan göra själv för att påverka och hur det kommer sig att kvinnor är så överrepresenterade i sjukdomsstatistiken.
Dela på facebook
Dela på Facebook
Jenny Bergvall

Jenny Bergvall

Grundare

Hej Ella!
Du jobbar som allmänläkare på HerCare och behandlar många kvinnor med sköldkörtelproblematik. Hur ser ett besök hos dig ut?

Det finns lite olika vägar in till ett besök hos mig som läkare på Hercare. Eftersom det kan vara svårt att veta vad man som vårdtagare behöver har vi upprättat en drop-in telefon där man kortfattat kan beskriva sina besvär och sin sjukdomsresa för att sedan få råd om vilket besök man bör boka.

Många av kvinnorna som söker sig till oss har fått diagnosen hypotyreos, underfunktion av sköldkörteln, för många år sedan och aldrig varit riktigt nöjda med sin behandling. Vissa har även andra autoimmuna åkommor som celiaki, reumatoid artrit, psoriasis eller annat. Många har försämrats i och med klimakteriet eller av långvarig stress och utmattning. Kanske har man även en kronisk värkproblematik.

Eftersom kroppen är en enhet är det därför nödvändigt att skapa en helhetsbild att jobba utefter, just för att kunna bedöma vad som är avhängit sköldkörtelsjukdomen och vad som är beroende av obalanser i andra system som sekundärt påverkar sköldkörteln.

Vid helhetsbesöket gör jag oftast en tidslinje där jag och den vårdsökande går igenom vad som drabbat dem genom livet. Sjukdomar de haft som barn, antibiotikakurer, otrygga familjeförhållanden. Magbesvär, värkproblematik, kirurgiska ingrepp. Yttre och inre stressorer kartläggs. Vi går igenom medicinsk behandling, kosttillskott, annan behandling som olika terapier. Hur balansen är mellan aktivitet och vila.

Det är mycket information vi behöver för att göra en bra bedömning och en förankrad behandlingsplan framåt.

Vissa av de kvinnor som söker oss har redan en fungerande behandling men behöver hjälp med t.ex. ny licensansökan, eller stöd för vilken kost och träning som kan vara fördelaktigt vid sköldkörtelproblematik. Då kan det räcka med ett halvtimmes besök för att ombesörja detta för att sedan få individuella kostråd hos en av våra näringsterapeuter.

Jag brukar vid “sköldkörtelbesöken” gå igenom sköldkörtelns funktion. Jag ser gärna att de “kan” sin sköldkörtel och förstår sig på vad som kan påverka den positivt och negativt. Att ha kunskap om sin sjukdom tycker jag är en patienträttighet, hur ska man annars kunna ta välinformerade beslut om sin egen hälsa?!

Kan du se några gemensamma mönster i patienterna som söker hjälp på eran klinik?

Ja visst, det finns tydliga kopplingar mellan ärftlighet för underfunktion av sköldkörtel och utlösande triggers som en graviditet eller ett stressande trauma så det ser vi självklart på kliniken.

Det andra vi ofta ser är långvariga till livslånga mag/tarmbesvär där man fått diagnosen IBS av sin husläkare. Här kan det röra sig om så mycket olika obalanser men det vi ser och som forskningen börjat luta åt är att det finns kopplingar mellan ökad tarmpermeabilitet och autoimmun sköldkörtelsjukdom.

Vi ser även att många av de som söker även har en eller flera andra autoimmuna tillstånd. De flesta som söker för sköldkörteln är själva medvetna om att det finns många andra obalanser i deras liv och leverne som kan bidra till att de mår som de mår. Min roll blir att spegla dem i detta.

På HerCare kan ni skriva ut NDT till era patienter via individuell licens. Den möjligheten finns inte inom vården där man oftast medicinerar med levaxin. Varför ser det ut så?

Det är inte helt sant att den möjligheten inte finns inom vården. Ett fåtal endokrinologer och allmänläkare i landet skriver NDT, naturliga sköldkörtelhormoner från gris eller ko till de mest svårmedicinerade hypotyreospatienterna. Alla legitimerade läkare kan skriva licens för NDT. 

Anledningen till att man inte gör det är dels att det är en tidskrävande process som oftast kräver att man har rätt dokumentation bakåt i tiden och har provat Levaxin T4, och Liothyronin, T3 en period utan bättring.

Dels att man inte har den kunskap man behöver för att titrera in T3 på en god nivå, ingen kunskap att tolka provsvaren, ingen kunskap om hur sköldkörtelhormonerna fungerar på cellulär nivå eftersom detta, i alla fall när jag läste till läkare, inte ingår i grundutbildningen.

Det som ytterligare avskräcker professionen från detta är att eftersom NDT är extrakt från biologisk sköldkörtel kan man inte säkerställa den exakta mängden hormoner i varje tablett. Vi har lärt oss använda kemiska läkemedel där vi vet med stor exakthet hur mycket av den verksamma substansen varje tablett innehåller och det känns för många kollegor oproffsigt att använda ett preparat som inte är lika exakt.

Vad kan man göra själv för att balansera sina hormoner och sin sköldkörtel?

Kroppen och dess hormonproducerande vävnader önskar god balans mellan aktivitet och återhämtning. Vi behöver se över vilka miljöer vi rör oss i och hur mycket vi har på våra “att göra” listor. Vad får mina axlar att falla ner och min andning att djupna.

Även när vi har ett roligt jobb, härligt socialt liv på sociala medier och tränar regelbundet behöver vi skapa pauser, krock-kuddar och andningshål. Börjar vi bli trötta och slitna och får svårt att hålla god ton där hemma, tappar tålamodet och sover sämre, ja då kan vi lita på att våra kroppar redan har börjat anpassa sig, häribland hormonbalansen och sådeles även sköldkörteln.

Utöver detta krävs att vi får i oss och kan ta upp de näringsämnen vi får i oss. Se till att vi hjälper kroppen med jodberikat salt och jodinehållande råvaror. Vi behöver få i oss Selen och andra specifilka grundämnen för att stötta sköldkörtelns hormonproduktion och passage och omvandling i cellen. Viktigt att vi inte stressar kroppen med onödigt mycket koffein, läs kaffe och tomma kolhydrater. För att åstadkomma gott näringsupptag behöver vi ta hand om våra magar, tugga maten, äta sittandes på en lugn plats. Andas så att diafragman kan vara med och massera tarmen. Mata våra tarmbakterier. Vara fysiskt aktiva på ett sätt som är hjälpsamt för just oss.

Det finns alltså så mycket man kan göra själv, det svåra är att få det gjort. Det är ofta där vår klinik och många andra spännande nya vårdgivare kommer in i bilden, med specifik kunskap och möjlighet till individanpassat stöd.

Många vittnar om sköldkörtelproblematik efter en graviditet. Finns det något sätt att förebygga?

Jag har inte läst någon forskning på just detta men jag och vi på Hercare, jobbar efter konceptet att öka motståndskraften i kroppen för kommande stressorer.

Att man har en god mag/tarmhälsa och balanserade signalsubstanser är en bra grund för att hantera det som kroppen utsätts för vid en graviditet eller andra svängningar i könshormoner som vid t.ex. klimakteriet. Men som sagt har jag inte sett att detta studerats på något mer forskningsmässigt sätt.

Klimakteriesymptom och symptom på sköldkörtelproblematik är ganska lika. Hur kan man veta vilket av det man lider av?

Jag kan bara återigen poängtera vikten av ett bra detektivarbete, där man tillsammans med sin vårdgivare får upp så mycket fakta som möjligt på bordet för att kunna göra bedömning av vilken obalans som ger vilka symtom.

Detta är något jag sysslar med dagligen i mitt arbete och jag vill inte påskina att det är lätt. Det handlar om att penetrera sjukhistorien, förstå var i tiden de olika symtomen är. Finns det en cyklicitet? Jämföra provsvar, be den sökande kartlägga symtom vid behov och slutligen komma överens om en behandlingsplan med noggrant planerad uppföljning och utvärdering för att se att man hamnat rätt.

T4, T3, TSH – det är mycket att hålla reda på för den som drabbas av sköldkörtelsjukdom. Vilka värden skulle du säga är de viktigaste att hålla reda på för att vara inkluderad i sin egen vård?

Alla dessa värden är viktiga att förstå sig på. Hur sköldkörteln dirigeras av hypofysen via TSH och hur sköldkörtelhormonerna T3 och T4 byggs ihop och sedan omvandlas för att passa i cellernas energifabriker, mitokondrierna. Vad som kan störa detta och vilken sorts sköldkörtelproblematik man har. Där den vanligast typen, Hashimotos hypotyreos innebär förhöjda TPO-Ak, antikroppar mot ett kroppseget enzym viktigt för sköldkörtelhormonsuppbyggnad.

Går det att läka sköldkörtelproblematik eller är det en kronisk åkomma som man får lära sig att leva med?

Därom tvistar de lärde… Jag skulle säga att det beror på vilken sorts underfunktion man har. En sekundär sköldkörtelobalans kan definitivt rätta till sig om den utlösande orsaken försvinner. En bortopererad sköldkörtel får man såklart aldrig igen utan måste ersätta hela livet. Hursomhelst kan man i de allra flesta fall må bättre trots sköldkörtelsvikten om övriga system är i balans.

Länkar till Ella & HerCare:

Annonsblockerare upptäckt!

Pausa gärna adblock när du läser Femenine, vi är annonsfinansierade och vill gärna kunna göra nya spännande nummer för er att läsa.

Refresh

Loading..