Har du PMS eller?

Det är vanligt (ca 20 – 30 %) att uppleva mer eller mindre jobbiga symtom dagarna innan mens, symtom som sedan minskar eller helt försvinner när mensen börjar eller några dagar senare.
Katarina Svensson

Katarina Svensson

Barnmorska

Det finns en del som upplever liknande symtom under ägglossningen och för vissa kan PMS eller PMDS pågå ända från ägglossningen tills dess att mensen börjar. Symtomen kan skilja sig från person till person men även från cykel till cykel. De flesta behöver inte någon medicinsk behandling för sina besvär.

Några av de symtom man kan uppleva är:

  • Irritation, lättretlighet
  • Humörsvängningar
  • Oro och ångest
  • Nedstämdhet
  • Svullnad i kroppen, särskilt över magen
  • Huvudvärk
  • Spända och ömma bröst
  • Hunger och sötsug
  • Trötthet och minskad energi

En del upplever att de påverkas väldigt mycket i humöret, det kan då handla om PMDS, premenstruellt dysforiskt syndrom. Symtomen för PMDS är oftast psykiska och kan upplevas som symtomen för depression och ångest, med skillnaden i att symtomen upphör i samband med mens. Ca 3–5 % av alla som har regelbunden mens har PMDS. För att få diagnosen PMDS ska man ha 5 av de symtom som nämns ovan, minst ett av dem ska vara något av de fyra första symtomen.

Det är inte helt kartlagt varför man får PMS eller PMDS, men mycket tyder på att det är kopplat till de ämnen som bildas när progesteronet bryts ner i slutet av menscykeln. En del tros vara mer känsliga mot dessa ämnen som skapas.

En del känner att de behöver medicinsk hjälp medan andra upplever att de kan förbättra sina besvär på egen hand. Några tips för att själv kunna lindra dina symtom är:
Minska stressen i livet
Träna på avslappning, t.ex mindfulness eller yoga
Se över dina sömnvanor, se till att sova ordentligt
Ät regelbundet
Träning och rörelse
Håll koll på din menscykel
Eftersom besvären kommer regelbundet är det bra om du lär dig förstå och känna igen dina symtom. Att veta vad dina symtom beror på och att de faktiskt går över kan för en del vara till hjälp. Skriv in i din kalender vilka dagar du troligen kommer uppleva dina symtom så att du är förberedd. Berätta gärna för personer i din närhet att du har dessa besvär så att de kan stötta dig.

Söka vård för PMS och få hjälp:Du kan ta kontakt med en vårdcentral, ungdomsmottagning eller gynekolog om du känner att dina symtom påverkar ditt liv på ett negativt sätt. En del kan behöva få stöd från en samtalskontakt vid några tillfällen.

Källor:

Janson P-O, Janson P-O, Landgren B-M. Gynekologi. 2:1. Lund: Studentlitteratur AB; 2015. 


Borgfeldt C, Åberg A, Anderberg E, Andersson U-B. Obstetrik och gynekologi. Upplaga 4:3. Lund: Studentlitteratur AB; 2010.


https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar–besvar/hormoner/pms-och-pmds/


www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/gynekologi-obstetrik/premenstruellt-dysforiskt-syndrom-pmds/

Annonsblockerare upptäckt!

Pausa gärna adblock när du läser Femenine, vi är annonsfinansierade och vill gärna kunna göra nya spännande nummer för er att läsa.

Refresh

Loading..