11 nya svenska ord efter året med covid19

Ja, det är väl knappast någon som undgått covid19, inte ens svenska språket. När språkrådet presenterade nyorden för 2020 är det en hel del ord som kommit till just pågrund den luftburna virusinfektionen. Har du koll på dem?
Jenny Bergvall

Jenny Bergvall

Grundare

1. Coronaanpassa

Vidta förebyggande åtgärder för att följa restriktioner med syftet att minimera risken för spridning av coronaviruset

2. Coronahälsning

Hälsningsgest som uppkommit under coronapandemin (läs:stel armbåge följt av ett nervöst fniss)

3. Covid-19

infektionssjukdom som orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2

4. Hobbyepidemiolog

person som utan expertkunskaper i epidemiologi tvärsäkert uttalar sig om coronapandemin

5. Immunitetspass

intyg som visar att en person är immun mot coronaviruset och därför ges möjlighet att exempelvis resa eller besöka vissa platser

6. Klustersmitta

spridning av virus bland personer i en avgränsad grupp

7. Lockdown

restriktioner som begränsar rörelsefriheten i ett samhälle och möjligheten att använda olika samhällsfunktioner

8. Självkarantän

isolering i hemmet eller på annan plats när en person har eller kan ha smittats alternativt vill undvika risken att smittas av coronaviruset

9. Social distansering

att hålla fysiskt avstånd och att ta hänsyn till riskerna för smittspridning i sitt sociala umgänge

10. Superspridare

person som sprider en sjukdom till ett stort antal personer

11. Tvåmetersregeln

rekommendation eller bestämmelse om att hålla två meters avstånd mellan personer som inte tillhör samma sällskap

Källa

Annonsblockerare upptäckt!

Pausa gärna adblock när du läser Femenine, vi är annonsfinansierade och vill gärna kunna göra nya spännande nummer för er att läsa.

Refresh

Loading..